Areál Bardejov |Investičná Príležitosť 

Nehnuteľnosti | Technológie  | Vozidlá

Areál Bardejov

Rozsiahly výrobný areál situovaný v severnej časti mesta Bardejov na východe Slovenska. Areál rozprestierajúci sa na takmer 7 hektároch pozostáva zo 14 stavieb, ktoré spolu vytvárajú ideálne prostredie pre poľnohospodársku výrobu a ďalšie priemyselné aktivity.

História

Ponúkaný areál vznikol po bývalom POĽNONÁKUP BARDEJOV, s.r.o., ktorého súčasťou bolo aj betónové obilné silo so skladovacou kapacitou 21.000 ton, pozberovku a niekoľko pridružených skladov na priemyselné hnojivá.
Hlavnou činnosťou vykonávanou v areály bol predaj a distribúcia priemyselných hnojív, agrochémie a osív. Zabezpečovanie dodávky komponentov do výroby kŕmnych zmesí s následne spätným výkupom agrokomodity. 

Súčasný stav

Spoločnosť Agro Ostrov, s.r.o., ktorá v súčasnosti prevádzkuje areál zastáva významný trhový podiel v rámci poľnohospodárskych aktivít na východnom Slovensku. Zabezpečuje zákazníkom servis v podobe vstupov do prvovýroby ako aj služby s tým spojené (sejba, príprava pôdy, zber, sušenie, čistenie, zber objemových krmovín, senážovanie, silážovanie, vakovanie) a následne výkup ich produkcie. 

Lokalita

Areál sa nachádza v blízkosti mesta Bardejov, čo poskytuje vynikajúcu prístupnosť a dopravné spojenie k hlavným cestám a diaľniciam. Okolitá príroda a klíma vytvárajú ideálne podmienky pre poľnohospodárske a potravinárske podnikanie. Lokalita vytvára výborný predpoklad na tranzit komodít do/ z Poľskej republiky či Ukrajiny prípadne Maďarska. 

Investičná príležitosť

Areál poskytuje široké možnosti pre rozšírenie a modernizáciu výroby potravín a poľnohospodárskych produktov. Existuje potenciál pre výrobu a spracovanie tradičných komodít pre slovenský ako aj medzinárodný trh. Súčasná infraštruktúra a vybavenie umožňujú okamžité začatie výroby.

Ideálna príležitosť pre investora hľadajúceho stabilný a perspektívny sektor pre svoje podnikateľské aktivity. Vynikajúca poloha a dopravná dostupnosť umožňujú efektívnu distribúciu výrobkov na miestny aj medzinárodný trh. Areál má potenciál pre rast a rozvoj v oblasti poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu.